Racionalizuj svůj skleník!

Home / O Grow lampách / Racionalizuj svůj skleník!

Racionalizuj svůj skleník!

Naše LED lampy používané v rostlinné výrobě, vyjádřené ve wattech patří mezi nejsilnější v celém průmyslu. Nepoužíváme jen efektivní diody, ale i sekundární optickou čočku, která zvětšuje světlo z diody a nasměruje ji směrem dolů, na základě čehož jedinečným způsobem světlo proniká i do olistění. Díky intenzivní koncentrace světla musíme určit ideální umístění světelného zdroje musí být považována výška nad olistěním.

Racionalizuj svůj skleník!

Naše LED lampy používané v rostlinné výrobě, vyjádřené ve wattech patří mezi nejsilnější v celém průmyslu. Nepoužíváme jen efektivní diody, ale i sekundární optickou čočku, která zvětšuje světlo z diody a nasměruje ji směrem dolů, na základě čehož jedinečným způsobem světlo proniká i do olistění. Díky intenzivní koncentrace světla musíme určit ideální umístění světelného zdroje musí být považována výška nad olistěním. V sérii K3 jsou všechny diody 3 Watt-ové. Ideálním místem pro tuto sérii je 30-60 cm nad listy. Takovou aplikací, zajistíme nejen správnou intenzitu světla, ale můžeme využít maximální „stopu“ lamp ..

Při prvním použití LED lampy na nové rostliny a klony se doporučuje během prvních 3-4 dní umístit lampy do výšky 120-cm nebo dokonce vyšší. To by mělo být adaptační období. Během dalších dní můžeme lampu pomalu spouštět o 10-20 cm níže, dokud nedosáhneme konečnou požadovanou výšku.

Pokud je lampa umístěna náhodou příliš nízko, budeme vidět tyto znaky: nejmladší listy rostliny budou mírně kadrnaté a / nebo rostlina poroste pomaleji. Pokud se to stalo, prostě vytáhněte lampu znovu do 120-240 cm výšky a počkejme několik dní. Výsledek se objeví okamžitě, rostlina se za den nebo dva vzpamatuje. Pokud by se ukázalo, že rostlina má stále příliš mnoho světla, vytáhněte lampu až na doporučenou maximální výšku, a nechme rostlinu aklimatizovat se předtím než bychom lampu znovu spustili níže.

Pro dobré výsledky, zatopte ve svém skleníku!

Při skleníkovém pěstování využití LED lamp je velmi odlišné od toho, na co jsme zvyklí u HPS lampách. Vzhledem k tomu, že diody vyzařují světlo na základě toho že se elektrony pohybují v polovodiči, LED lampy negenerují teplo, není třeba skleník vychladzovať nebo použít chladicí přístroje. To znamená, že se ztrácí jen velmi malé množství energie nakolik není produkované nadměrné teplo.

Na druhé straně v HPS lampách se nacházejí různé prvky (xenon, rtuť, sodík) kde jsou směsi plynů spalovány. Tato směs plynů se spaluje ve velmi vysoké teplotě, čímž se zajistí, že při spalování se vytváří velmi silné světlo. Při pěstování rostlin je problém ten, že velká část tohoto světla je pro rostliny zbytečný, nevědí si s ním poradit, protože využít vědí jen určité spektrum světla. Část tohoto silného světla není nic jiného než přebytečné fotony. Tepelnou energii rostliny absorbují, čímž se zvyšuje povrchová teplota listů.

Teplotu povrchu listů ovlivňuje i celková teplota okolí skleníku. HPS žárovka, jejíž povrch má teplotu vyšší než 400 ° C, umí zahřát náš skleník dostatečně rychle, a to i v případě správného chlazení. Teplota povrchu listu a tím i jejich vnitřní teplota může přímo ovlivňovat odpařování rostlin. Rostliny odpařováním regulují vlhkost pomocí vzduchových mezer na povrchu listů. Rostliny uvolňováním vodní páry mohou regulovat svou vlastní teplotu, a cirkulováním této vody rostlina vlhkost nasává i do kořenového systému. Vezměme si například zavlažovací systémy! Vodu, která jde mimo rostliny, kořeny automaticky nahrazují. Takže pokud má rostlina zdravé odpařování, automaticky je zdravý i kořenový systém rostliny. Čím zdravější je absorbce vody kořenového systému, rostlina může absorbovat více živin, to znamená, rychlejší růst.

Teplota uvnitř listů má silný vliv na odpařování. Čím nižší je teplota, tím menší je odpařování. Čím je teplejší, tím více listy odpařují. Listy při osvětlení LED lampami mohou mít povrchovou teplotu ve skleníku až o 7 ° C nižší, než při osvětlení HPS lampami. Při chladnějším vzduchu se odpařování zpomalí, rostlina může absorbovat méně živin, to znamená, že pomaleji roste.

Proto doporučujeme, při použití LED lampy ve skleníku zvýšit teplotu na 28-30 C stupňů. Vyšší teplota zajišťuje, že vzduchové mezery na listech fungují správně a zdravý metabolismus rostliny zajistí rychlý a spolehlivý růst.

Zvýšme množství CO2 na maximum!

Jak jsme se již zmínili výše, zvýšení celkové okolní teploty zlepšuje odpařování. Ale největší výhoda teplejšího prostředí není jen toto, ale zvýšení účinnosti zachycování oxidu uhličitého.

Začleňování uhlíku je proces, během kterého rostliny transformují oxid uhličitý získaný z atmosféry na sloučeniny uhlíku metabolicky aktivní, jako jsou uhlovodíky, a to prostřednictvím fotosyntézy.

Asimilace je schopnost rostlin pohlcovat oxid uhličitý. Podle pozorování tato schopnost rostlin rychle narůstá v případě, že se zvýší teplota skleníku na 28-30 stupňů Celsia namísto 22 až 26 ° C, jak je při HPS lampách doporučené. Zvýšená schopnost absorbce má obrovský vliv nejen na vývoj rostlin, ale i na velikost plodů a květin.

To znamená, že ty těžké nádrže oxidu uhličitého, které zvyknete nosit, mají náhle mnohem pozitivnější dopad na vaši úrodu!

související články
No posts were found